Kościół Droga Pana

O nas

Biblia

Jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa. Jezus jest naszym fundamentem, źródłem, drogą, którą chcemy iść, prawdą, na której chcemy budować, życiem, które nigdy się nie skończy. On jest naszą inspiracją, naszym bohaterem, naszą miłością. Zawsze chcemy pamiętać o tym, co dla nas uczynił i wszystko, co jako Kościół robimy, dedykujemy Jemu.

Wierzymy, że każdy człowiek powołany jest do tego, aby żyć w pełnej miłości i pokoju, bliskiej więzi z Bogiem. Bóg pragnie takiej bliskości z każdym z nas. Z tego powodu głosimy Jezusa, który przyszedł na ziemię po to, żeby objawić nam Bożą miłość. Jezusa, który przyszedł na świat nie po to, aby go osądzić, ale po to, żeby go zbawić. Wierzymy, że zwycięskie, pełne pokoju i spełnienia życie, to życie poddane Bogu, w którym Jezus staje się dla nas nie tylko Zbawicielem, ale i PANEM.

Chrześcijaństwo to droga, którą pokonujemy z Bogiem. Są na niej łatwiejsze i trudniejsze etapy. Podążając nią z Bogiem, jesteśmy przez Niego kształtowani, uczymy się, zdobywamy doświadczenie. Idziemy tą drogą nie tylko z Bogiem, ale i ze sobą nawzajem, jako Ciało Jezusa, które się wspiera, motywuje i zachęca.

Naszym pragnieniem jest to, aby Boże Królestwo rozszerzało się na ziemi, żeby życie ludzi było dotykane i zmieniane mocą Ewangelii. Naszym celem jest wypełnienie Bożej woli tutaj na ziemi i przygotowanie drogi na powtórne przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Kościołowi „Droga Pana” przewodzą pastor Wojtek Kasprzyk z żoną Asią wraz z zespołem liderskim jako ciałem doradczym.