Kościół Droga Pana

W co wierzymy

  • Wierzymy w Boga, w Trójcy jedynego w osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
  • Wierzymy, że Bóg stworzył świat dla swojej chwały. Stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo oraz powołał go do życia w bliskiej relacji ze sobą.
  • Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który umarł na krzyżu i zmartwychwstał trzeciego dnia dla naszego zbawienia (Ewangelia Jana 3,16).
  • Wierzymy, że każdy, kto przyjmie Jezusa jako swojego PANA i ZBAWICIELA, będzie zbawiony, nie umrze, ale otrzyma życie wieczne (List do Rzymian 10,9, Ewangelia Jana 3,15).
  • Wierzymy, że Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest Słowem Bożym. W oparciu o prawdy w Nim zawarte budujemy naszą wiarę i nasze życie (2 list do Tymoteusza 3,16-17).
  • Wierzymy, że Kościół – społeczność ludzi wierzących jako Ciało Jezusa Chrystusa został powołany, aby reprezentować Go na ziemi.
Tak bowiem Bóg...